Satelitný Internet Nass ® DSNG, Streaming pre výrobuSatelitný internet pre výrobu - DSNG | Nassa ®

Satelitný internet Production - DSNG

Nass I + D + i vyvinul špecifický komunikačný protokol cez satelitné vysielanie / príjmu audiovizuálneho obsahu. Platí pre mobilné alebo prepravovateľné zariadenia.

To všetko sa premieta do profesionálnych služieb, stabilný prenos, bez latencie bez rezervácie.

Riešenie Výrobné špecifické - DSNG

Polohovací Automatický telefónny systém. Vlastnosti:

Mobile Internet Satellite Strip

Transportovateľný systému. Vlastnosti:

Prenosné Satelitné Internet výhonky

technická podpora


Príklad typického schémy satelitné pripojenie ...

Satelitné Internet Scheme DSNG