Satelitný internet Nass | Licencia ANATELBrazília Anatel - Národná agentúra pre telekomunikácie

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) je štátny subjekt, ktorý reguluje telekomunikácie v Brazílii. Vytvorené na podporu rozvoja telekomunikácií v tejto krajine, agentúra je riadená nezávisle a finančne nezávislá. Medzi jej činnosti patrí implementácia vnútroštátnych politík v oblasti telekomunikácií, regulácia licencií, správa rádiofrekvenčného spektra a ochrana práv spotrebiteľov.