Satelitný internet Nass | Licencia ANATELBrazília Anatel - Národná agentúra pre telekomunikácie

ANATEL

Národné telekomunikačné agentúra (Anatel) je štátna agentúra, ktorá reguluje telekomunikácií v Brazílii. Vytvorený na podporu rozvoja telekomunikácií v krajine, agentúra je riadená nezávisle a je finančne nezávislý. Jej činnosť zahŕňa vykonávanie vnútroštátnych politík týkajúcich sa telekomunikácií, regulačných licencií, správy frekvenčného spektra a ochranu práv spotrebiteľov medzi ostatnými.